J&A ORIGINAL BALNEO DANCE 

Ochranná známka

Ochranná známka J&A ORIGINAL BALNEO DANCE 

V srpnu 2021 byla na upv.cz zapsána ochranná známka J&A ORIGINAL BALNEO DANCE.

Ochrannou známku využíváme v rámci mezinárodního třídníku výrobků a služeb: 3, 16, 32, 35, 41, 44

Mmj. se jedná o lékařské služby, wellness péče, sanatoria, lázně, kliniky, zotavovny,  fyzioterapie, domácí ošetřovatelská péče,

Pod ochrannou známkou J&A ORIGINAL BALNEO DANCE nabízíme několik typů výrobků a služeb.

Nealkoholické nápoje, džusy, atd..

Kosmetika a kosmetické výrobky J&A ORIGINAL BALNEO DANCE - řada SPA SYMPHONY EXCLUSIVE

www.j-abalneodance.cz
www.j-abalneodance.cz

Služby wellness, fitness, papírenské zboží atd..